Vi ser mennesket bak

Ulshav er ei vekstbedrift som har som førmål å skape tilrettelagde arbeidsplassar for personar som ikkje kan nytte seg av det ordinære arbeidsmarkedet, eller som treng hjelp og kvalifisering for å kome seg i ordinært arbeid.

Les meir Våre tiltak
Vi leverer

Godt arbeid, gir gode produkt

Ulshav leverer ulike produkt og tenester. Blant anna variert utval av trevare og ved, fruktkorg til arbeidsplassen og eige bakeri og kaffebar i sentrum.

Kom i arbeid

Våre tiltak

For dei som treng arbeid, kan vi tilby
VTA (varige tilrettelagde arbeidsplassar) og
AFT (arbeidsforberedende trening).
I tillegg har vi plass for lærekandidatar.

Siste frå facebook

Følg oss gjerne!